Fraude­preventie door informatie­beveiliging

       …certificering is belangrijker dan ooit te voren

 

 

Wat de ene mens kan maken, kan de ander namaken. Een waarheid die we dagelijks tegenkomen. Merkproducten worden geïmiteerd, technologie afgekeken en computerprogramma’s wederrechtelijk gekopieerd. Ook drukwerk en digitale producten ontsnappen niet aan dit principe. Zeker waar zij waarde vertegenwoordigen en geknoei bijzonder schadelijk is. Dit wordt aangetoond door de feiten. Naar schatting lijdt de Nederlandse samenleving jaarlijks een miljard euro schade door fraude met waarde drukwerk en informatiebeveiliging. Het “ECHT- certificaat” is daarom belangrijker dan ooit te voren.

 

Vereniging ECHT……

 

Vereniging ECHT, is een branche vereniging voor bedrijven, met als doel in Nederland de fraudepreventie van informatieproducten en diensten te verbeteren, door een certificatie, het Security Management Systeem (SMSi) in de markt te zetten.

 

Bedrijven kunnen lid worden van de vereniging en dit certificaat gaan voeren als ze voldoen aan het strenge certificeringssysteem. Dit is voor opdrachtgevers een waarborg dat hun gegevens, product of dienst met uiterste zorgvuldigheid wordt vervaardigd en behandeld.

 

Door personeel, productbeheer, omgevingsbeveiliging en integriteit van ICT systemen zorgvuldig te controleren en beheren, komt de SMSi certificering tot stand. Een bedrijfsspecifieke risicoanalyse stelt vast waar de risico’s zitten en binnen de omgeving waarin het document, product of dienst wordt gebruikt en vervaardigd.

 

Om voor de klanten en opdrachtgevers van de bedrijven die aan de norm voldoen naar de toekomst toe de garantie te kunnen geven, zodat hun documenten en data in goede handen zijn, was het noodzakelijk de norm grondig te herzien en de bedreigingen uit het digitale domein volledig mee te nemen. De risico’s op dit gebied zijn de afgelopen jaren exponentieel toegenomen en hebben in veel gevallen een grotere impact op bedrijven en de manier waarop de werkprocessen zijn ingeregeld dan de traditionele fysieke processen. Daarnaast zien we dat de transacties tussen opdrachtgever en –nemer digitaal toenemen. Beide ontwikkelingen zijn meegenomen in de nieuwe norm waardoor de doelgroep voor te certificeren organisaties groter wordt.

 

 

nieuws

Voorzitter vertrekt na mooie tijd bij vereniging ECHT.
De heer Rob Müller heeft tijdens de laatste algemene leden vergadering afscheid genomen als voorzitter van de vereniging. Na twee maal een bestuursperiode met grote successen te hebben volbracht is hij door de heer Fred Brands opgevolgd. Met de heer Brands gaan wij nieuwe stappen maken met de vereniging en de certificering.

 


SMSi certificering uitgelicht door Ondernemend Nederland.
Het garandeert klanten dat alle producten en diensten met uiterste zorgvuldigheid op strikt vertrouwelijke wijze tot stand komen.

 

IMG_20191212_164207

xerox 1 1
xerox

   Waarom een “ECHT academy” certificaat halen? 

Met een ECHT academy certificaat krijgt u praktisch inzicht in het waarborgen van gecontroleerde productie van producten en diensten en informatieverwerking en bent u in staat om een doeltreffend management systeem voor product- en informatiebeveiliging in te voeren.

 

Voor wie bestemd?

In veel organisaties is het belangrijk dat producten op een gezekerde en betrouwbare wijze tot stand worden gebracht en informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Dit speelt bijvoorbeeld voor organisaties die vertrouwelijke of waardevolle documenten produceren of verwerken.  Klanten vragen steeds vaker om bewijs dat er maatregelen zijn getroffen of eisen dit in een tender. Met het SMSi certificaat maakt u meer kans om aan deze vraag te voldoen.

 

De Workshops van de “ECHT academy” zijn verdeeld in een introductie middagworkshop, eendaagse of praktische stappen workshop! In deze workshops krijgt u inzicht in de praktische aanpak voor het invoeren en de vereisten van de SMSi norm en leert u deze norm praktisch in te voeren, waardoor u voldoet aan wettelijke eisen en kan inspelen op eisen/wensen van klanten.

 

 

Menu Title