logo_smsiSecurity Management System & informationsecurity

 

Het (SMSi ) Security Management System & informationsecurity ofwel het “ECHT-certificaat” ziet toe op alle beveiligingsaspecten van informatie en fraudepreventie van “opdrachtverstrekking tot product- of dienstlevering. Daarbij krijgt de digitale fraude specifieke aandacht. Middels een strikt certificeringssysteem garandeert SMSi de opdrachtgevers van de gecertificeerde bedrijven dat hun product of dienst met uiterste zorgvuldigheid wordt vervaardigd en informatiestromen strikt vertrouwelijk worden behandeld. SMSi is exclusief eigendom van vereniging Echt.

 

De leden van de Vereniging ECHT beschikken over dit streng certificeringssysteem, SMSi, ook wel aangeduid als het “ECHT-certificaat”. Dit is voor de opdrachtgevers een waarborg dat hun product met uiterste zorgvuldigheid wordt vervaardigd en informatiestromen strikt vertrouwelijk worden behandeld

 

Hernieuwd certificaat SMSi

 

Er is geen sprake van een evolutie van de norm SMS, maar eerder een kleine revolutie, vandaar ook de (ver)nieuw(d)e naam. Vanuit de bijna 28-jarige historie waren de leden allemaal producenten van beveiligd drukwerk en waarde documenten, denk daarbij aan bankbiljetten, aandelen, overzichten van vermogen, belangrijke notariële akten, pers- en imago gevoelige documenten. Door een certificatie op basis van een management systeem, het Security Management Systeem, SMS, wordt de norm voor het beveiligd produceren en verwerken van waarde documenten in de waardeketen van druk- en printwerk vastgelegd.

 

Tegenwoordig zijn de documenten in tegenstelling tot de beginjaren veelal digitaal en is er niet uitsluitend sprake van productie van waarde documenten, maar in toenemende mate van dienstverlening die ‘end to end’ digitaal verloopt. De fraudepreventie op waarde documenten, zoals geld en vertrouwelijke documenten, verplaatst zich naar de digitale documenten, producten en diensten met hun specifieke (digitale) echtheidskenmerken. Examens, Diploma’s, oorkondes, treinkaartjes, concertkaarten, certificaten, stempassen, maar ook patiënten informatie, persoonlijke-, financiële-, mail- en communicatie informatie. Hier vult nu het (ver)nieuw(d)e SMSi certificaat de digitale wereld in/op.

 

Opdrachtgever en leverancier werken zo samen aan een optimale beveiliging van hun waarde documenten.

 

Het SMSi is exclusief eigendom van Vereniging ECHT en werd door hen ontwikkeld op basis van het oude SMS-certificaat van Vereniging ECHT en de ISO-normen 9000 en 27000. Qua security norm voldoet SMSi aan de eisen die in vrijwel alle tenders met betrekking tot beveiligd drukwerk worden gehanteerd. De norm heeft onder andere betrekking op de volgende aspecten:

 

Personeel heeft een afgeronde cursus Beveiligd Drukwerk die werkt volgens de procedures van het beveiligingssysteem, ze hebben geheimhoudingsplicht en worden herhaaldelijk gescreend.

 

Het productbeheer volgen zij via het beveiligingsplan en de registratie van ontvangst, voorraad, gebruik en uitval van grondstoffen, halffabricaten en eindproduct. Zij beheersen het interne transport en zullen een registratie voeren van vernietiging van de niet langer gebruikte halffabricaten, beeldvormen, beeldinformatie en dergelijke controle, toezicht en inspectie op registratie. Verzorgen de verpakkingsbeveiliging voor aflevering en het beveiligde externe transport.

 

Deze leden hebben een beveiligde afgesloten werkruimte(s), legitimatie en registratie van bezoekers, bezoekersbegeleiding, afsluitingsprocedures, bouwtechnische beveiliging, controle- en detectiesysteem.

De informatiebeveiliging loopt volgens procedures met betrekking tot informatiestromen vanuit de klant samen met de opslag en beveiliging van informatie van de klant. Behandelen en vernietigen van informatiestromen na gebruik, zoals overeengekomen met de klant.

 

Menu Title